Contributies en lesgeld

Sinds 1 juli 2009 gelden de volgende contributies:

  

- Contributie schoolgaande drumband en fanfareleden € 12,50 per maand                   
- Contributie niet-schoolgaande drumband en fanfareleden € 15,--- per maand
- Lesgeld voor leerlingen fanfarekorps             *                                  € 28,50 per maand  T/M A diploma     
- Lesgeld voor leerlingen drumband (sinds april 2011) € 17,50 per maand                     

 

 * Lesgeld indien na behalen A-diploma men de lessen wil vervolgen bedragen € 52,50 per maand.